_schedule_

Schedule a Visit

Nulla vehicula fermentum nulla, a lobortis nisl vestibulum vel. Phasellus eget velit at.

Call us:
1-800-123-4567

Send an email:
monica.wayne@example.com

Home_BG2-1200-300

De Praktijk

ZIJN
Medewerkers
Werkwijze en wachttijd
Kosten
Klachten en Privacy

Als je vast loopt in het dagelijks leven of te maken krijgt met belemmerende psychische klachten, wil je graag een oplossing. Soms lukt dit niet alleen of met hulp van een goede vriend en is professionele hulp nodig. Denk aan somberheid, angst, veelvuldig piekeren, terugkerende nare herinneringen en moeizaamheden in de ouder-kind relatie of breder in het gezin. Oplossen of verbeteren van deze problemen kan het plezier in het leven sterk vergroten. Soms zijn er dingen in het leven die niet weg gaan, zoals een specifieke beperking, het verlies van een dierbare door overlijden of het moeten dealen met een ziek familielid. Dan zit de kracht erin ermee om te gaan op een zo goed mogelijke manier.

De klinisch psychologen van ZIJN hebben royale ervaring en veel deskundigheid in het kunnen herkennen, begrijpen en behandelen van een breed scala aan psychologische problemen. Vanuit specialistische kennis en kunde wordt de best passende hulp geboden of wordt aangegeven wat de beste plek daarvoor is.

De klinisch psychologen van ZIJN vinden het belangrijk goed aan te sluiten bij de normen en waarden van de ander en deze volledig te respecteren. Dit geldt ook voor de religieuze identiteit van de ander. De klinisch psychologen van ZIJN hebben naast hun professionele identiteit zelf een christelijke levensovertuiging. Het is afhankelijk van de behoeften van de ander of en hoe nadrukkelijk dit naar voren komt in de behandeling.

Het kwaliteitsstatuut beschrijft de wijze waarop de hulpverleners van ZIJN de zorg voor de individuele cliënten hebben georganiseerd, op een zodanige manier dat de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorgverlening inzichtelijk en toetsbaar is.

Neem contact op

Medewerkers

Hans van der Meiden

Hans van der Meiden is cognitief gedragstherapeut, klinisch psycholoog (BIG specialist), psychotherapeut, EMDR practitioner en supervisor VGCt.

Voor Hans is het iedere keer weer een uitdaging om ‘het verhaal’ van de ander zo goed mogelijk te begrijpen en om daar iets aan bij te kunnen dragen. Vanuit professionele kennis en kunde, maar juist ook vanuit mens zijn. Want juist het werken vanuit de combinatie van die twee maakt de hulpverlening oprecht en krachtig.

Hans heeft jarenlange ervaring in de klinische kinder- en jeugdpsychiatrie. Hij heeft gewerkt als sociotherapeut binnen 24-uurs behandelgroepen, als behandelcoördinator in de aansturing van groepen en als psychotherapeut voor kinderen, jeugdigen en hun ouders. Hij heeft zich vooral gespecialiseerd in de cognitieve gedragstherapie, waarbij hij zich in zijn behandelingen vooral gericht heeft op: angst en stemmingsproblemen, psychotrauma, (beginnende) persoonlijkheidsproblematiek en eetstoornissen. Hij is geregistreerd psychotraumatherapeut en is opgeleid tot het uitvoeren van EMDR behandelingen en dialectische gedragstherapie.

Daarnaast heeft Hans ruim 20 jaar gewerkt als leiding gevende en behandel inhoudelijk manager binnen de GGZ. Hij heeft jarenlang trainingen gegeven op het gebied van competentiegericht behandelen en is nog steeds geregeld actief als trainer en docent.

Hans is lid van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt), van de Nederlandse Vereniging voor de Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen (NVGzP), van de Vereniging EMDR Nederland (VEN) en van de Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP).

Esther van der Zee

Esther van der Zee is Klinisch psycholoog K&J (BIG specialist), psychotherapeut en supervisor. Tevens is zij als hoofd en expert docent op het gebied van gehechtheid en persoonlijkheidsproblematiek verbonden aan de post doctorale opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog.

Het leveren van zorgvuldige, specialistische en up to date zorg is haar passie. Het ontmoeten van de ander vanuit een professioneel maar oprecht mens tot mens contact is haar stijl.

Het van betekenis kunnen zijn in het leven van een ander door naast de ander te gaan staan en iets te mogen toevoegen waardoor de ander weer beter verder kan geeft haar voldoening en maakt dat ze geniet van het werken als therapeut.

Esther is haar professionele carrière begonnen in de eerste lijn en heeft vervolgens jarenlang ervaring opgedaan als behandelaar in grote GGZ instellingen en in de kinder- & jeugdpsychiatrie. Hoewel Esther veel ervaring heeft in het gehele veld van psychische problematiek bij kinderen, jongeren en hun ouders heeft Esther zich speciaal gericht op de behandeling van verstoorde ouder-kind relaties, traumatische ervaringen, beginnende persoonlijkheidsproblematiek en angst- en stemmingsproblematiek. Naast het zijn van een ervaren therapeut heeft Esther zich verder ontwikkeld in functies als manager behandelzaken zowel binnen de GGZ jeugd als de jeugdzorg. Esther is nog steeds werkzaam als hoofd behandelzaken bij een grote kinder & jeugd psychiatrische SGGZ instelling. Daarnaast spreekt zij regelmatig op symposia en congressen en geeft ze incompany trainingen.

Esther is lid specialist bij de landelijke Vereniging van Kinder- & Jeugd Psychotherapie (VKJP) en bij de Nederlandse Vereniging voor de Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen (NVGzP).

Werkwijze en wachttijd

Aanmelding:
Via de contact button kan een aanmelding gedaan worden. Er wordt dan binnen een week contact via mail of telefoon opgenomen.

Vervolg:
Binnen drie weken na aanmelding word je gebeld en maken we een globale inschatting of de aanmelding passend is. Indien dit zo is wordt direct een afspraak gepland. De actuele wachttijd wordt besproken. Wanneer er een afspraak voor een intake/startgesprek wordt gepland, kan de behandeling aansluitend plaatsvinden; tussen de intake en de behandeling is geen wachttijd.

Wachttijd:
Op dit moment is er een opnamestop vanwege een te lange wachttijd. Wanneer hierin verandering komt zullen we dat op de website aangeven.

Kosten

ZIJN heeft ervoor gekozen op dit moment zelf betalende en ongecontracteerde zorg te leveren. Dit houdt in dat de praktijk geen contracten is aangegaan met gemeenten (financierder jeugd ggz) of zorgverzekeraars (financierder ggz volwassenen). De kosten van uw behandeling worden dus niet ‘automatisch’ vergoed, in alle gevallen krijgt u een rekening, voor hulp boven de 18 jaar kan deze (deels) vergoed worden.

Dit betekent voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar:

  • De kosten kunnen niet worden vergoed. Met de client wordt bij aanvang van de behandeling besproken hoe lang een behandelsessie duurt. Veelal wordt gekozen voor 60 tot 90 minuten.
  • Er is geen afhankelijkheid van derden, persoonlijke gegevens blijven alleen bij ZIJN
  • Een verwijzing is niet nodig. De specialisten van ZIJN vinden het wel belangrijk dat er afstemming is met de huisarts. Het informeren van de huisarts over de behandellijn gebeurt in afstemming met de client.
  • In enkele individuele gevallen betalen gemeenten wel de zorg, dit is enkel als gemeenten ons zelf benaderen met een verzoek om hulp of als de ouder dit zelf heeft afgesproken/geregeld met de gemeente

Voor de leeftijd van 18 jaar en ouder zijn er 2 mogelijkheden:

Zelf betalende zorg:
De zorg wordt geheel zelf betaald, er is geen verwijzing nodig en persoonlijke gegevens blijven alleen bij ZIJN. De specialisten van ZIJN vinden het wel belangrijk dat er afstemming is met de huisarts. Het al dan niet informeren van de huisarts over de behandellijn gebeurt in afstemming met de client. Met de client wordt bij aanvang van de behandeling besproken hoe lang een behandelsessie duurt. Veelal wordt gekozen voor 60 tot 90 minuten.

De behandelkosten declareren bij uw zorgverzekering:
Wanneer er sprake is van een zogenaamde DSM classificatie (een indeling volgens het handboek van de psychiatrie), kan de zorg (deels) vergoed worden door uw zorgverzekering. De kosten van een behandeling worden elk jaar vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit, dit wisselt per klacht en duur van de behandeling. Per 1 januari hanteert de GGZ een nieuw bekostigingsmodel, het zogenaamde zorgprestatiemodel. Behandelafspraken worden per ingediende verrichting vergoed, afhankelijk van behandeltijd, welke diagnose en welke behandelaar. Omdat ZIJN geen contracten heeft met zorgverzekeringen sturen we onze facturen naar de client. Van hem/haar vragen we het bedrag zelf voor te schieten, facturen kan de cliënt zelf declareren aan de zorgverzekering. LET OP: in de regel wordt ongeveer 70% vergoed door de verzekeringen.
Het is  belangrijk voor u om te weten dat wanneer u de zorg wilt declareren bij uw zorgverzekering, we een verwijzing van de huisarts nodig hebben. Ook worden uw persoonlijke gegevens gedeeld met derden zoals de zorgverzekeraar (dit doen we uiteraard in afstemming met u).

Alles nog eens op een rij, wanneer u de behandelkosten boven de 18 jaar vergoed wilt krijgen betekent dit:

  • zorg dat u een verwijzing krijgt van uw huisarts
  • informeer bij uw zorgverzekering hoe de vergoeding zal zijn
  • zorg bij voorkeur voor een restitutiepolis en een aanvullende verzekering
  • wij sturen u facturen die u zelf moet betalen (voorschieten)
  • uw facturen kunt u declareren bij uw zorgverzekering, onze ervaring is dat er gemiddeld 70% wordt vergoed

Als u meer wilt lezen over het zorgprestatiemodel, klik dan hier.

Klachten en privacy

ZIJN hecht grote waarde aan privacy. Er wordt gewerkt met een beveiligd elektronisch cliëntendossier. Afstemming met derden vindt alleen plaats na duidelijke afstemming.

De klinisch psychologen zijn aangesloten bij de klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor de Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen (NVGzP). Meer informatie: www.nvgzp.nl.

In het kader van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn hieronder twee documenten te vinden. ZIJN hecht er waarde aan dit goed onder de aandacht te brengen. Klik op één van de volgende linken om meer te lezen:

privacyverklaring
registerplicht

In het kader van diagnostiek of effectmeting kunnen we u verzoeken één of meerdere vragenlijsten in te vullen, we hebben daarvoor een licentie bij BergOp. BergOp is een webbased softwareprogramma voor de digitale verwerking van diagnostische instrumenten. Voor de beveiliging van BergOp worden de regels vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gevolg. Onderstaande link geeft u inzage in de licentieovereenkomst die we hebben gesloten met BergOp.

licentieovereenkomst BergOp

Neem contact op

Top

MENU